CKS-SL830 SHOWER SLIDING DOOR SYSTEM

Description

Max door size :
:
750mm x 2400mm x 10mm (single door)
450mm x 2000mm x 10mm (90° double door)
Max door weight  :  45kg
Available  :  Shower Glass Sliding Door
Fit for glass thickness  :  8 – 10mm
Material  :  Aluminium
Finish  :  Mirror Finish